Procesy produkcyjne

System sterowania dozowania wody i pigmentu w procesie przygotowania masy (2012 r.)

Modernizacja systemu sterowania wyciągarki drutu (2010 r.)

Modernizacja systemu sterowania linii produkcji papy bitumicznej (2010 r.)

System sterowania i automatyki frezarki bramowej w zakładach metalurgicznych (2009 r.)

System sterowania przewijarki (2009 r.)

Układ napędowy i sterowania ciężkiej obrabiarki metalurgicznej w hucie (2009 r.)

System sterowania prasy kuzienej 32MN na wydziale prasowni metalurgicznej (2009 r.)

System sterowania maszyny odwadniające w zakładach produkcji płyt wiórowych (2008 r.)

System sterowania i automatyki linii produkcji papy bitumicznej (2008 r.)

Układ napędowy i sterowania ciężkiej obrabiarki metalurgicznej w hucie (2008 r.)

System sterowania i automatyki dla linii produkcji welonu szklanego (2007 r)

Układ napędowy i sterowania ciężkiej obrabiarki metalurgicznej w hucie (2006 r.)

System sterowania i automatyki dla procesu napylania balonów żarówek (2006 r.)

Układ napędowy i sterowania ciężkiej obrabiarki metalurgicznej w hucie (2005 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7