Inne realizacje

System sterowania i automatyki odpylania i transportu pneumatycznego (2006 r.)

System sterowania procesowego dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska (2012 r.)

System sterowania żaluzjami systemu wentylacji i oddymiania (2010 r.)

System wizyjny kontroli jakości zgrzewu prądami wirowymi (2009 r.)

System sterowania stacji uzdatniania wody wraz ze zdanym powiadamianiem SMS (2008 r.)

System sterowania pracą pomp wysokiego ciśnienia na wydziale prasowni metalurgicznej (2008 r.)

Nadrzędny system wizualizacji i monitorowania produkcji obejmujący całość urządzeń zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych (2007 r.)

Nadrzędny system wizualizacji i monitorowania produkcji obejmujący całość urządzeń zakładu poligraficznego (2006 r.)

System sterowania nawijarki z automatycznym przerzutem wrzecion (2005 r.)

System sterowania podawaniem folii do maszyny pakującej (2011 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7