Aktualności

 • Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania stacji ozonowania w Ujęciu Wody Straszyn, składającej się z dwóch sekcji: sekcji ozonowania wstępnego oraz sekcji ozonowania pośredniego.
  System zrealizowany został w oparciu o sześć sterowników PLC firmy Schneider Electric z czego pięć sterowników użytych ostało do sterowania poszczególnych urządzeń w każdej sekcji (suszarka i wytwornica ozonu w sekcji ozonowania wstępnego oraz suszarka i dwie wytwornice ozonu w sekcji ozonowania pośredniego) natomiast jeden nadrzędny sterownik Schneider służy do zarządzania pracą wszystkich urządzeń w stacji ozonowania. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy ozonowni w przypadku uszkodzenia któregoś ze sterowników PLC.

  Wizualizacja stanów pracy urządzeń oraz archiwizacja trendów zrealizowana została przy użyciu panelu dotykowego firmy Schneider Electric.

 • Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy otwarty system telemetrii przepompowni wód deszczowych na terenie Trójmiasta. Stacje wyposażone są w modemy GSM z oprogramowaniem realizującym samodzielny odczyt i buforowanie parametrów z urządzeń pomiarowych. W zaprogramowanych odstępach czasowych modemy przesyłają dane pomiarowe do centralnego systemu akwizycji danych. W przypadku problemów komunikacyjnych modemy gromadzą kolejne dane i podejmują próby połączenia aż do skutku . Dodatkowo w modemach prowadzana jest wstępna analiza danych w celu zidentyfikowania zagrożeń powodziowych. W takich przypadkach modemy przesyłają alerty bezzwłocznie. Zebrane dane są wizualizowane, archiwizowane, analizowane w centralnym systemie akwizycji danych.

 • Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożylismy system telemetrii danych pomiarowych pochodzacych ze stacji pogodowych alokalizowanych na terenie Gdańska. Zadanie obejmowało
  wymianę, oskryptowanie i instalację modułów komunkacji GPRS oraz stworzenie systemu akwizycji wartości pomiarowych ze stacji pogodowych. Zebrane dane będą zapisywane w bazie danych i udostępniane dla roąnych poziomów uprawnień poprzez stronę WWW.

 • Dla wiodacego producenta belek dwuteowych w Polsce wykonaliśmy system wspomagania utrzymania ruchu linii produkcyjnej. Został on zrealizowany w środowisku zenon firmy COPA-DATA. System wizualizuje wszystkie wejścia i wyjścia sterownika oraz parametry aktualnie produkowanego asortymentu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja zmiennych analogowych i stanów awaryjnych. Przy wykorzystaniu chronologicznej listy zdarzeń (CEL) istnieje możliwość odtworzenia wszystkich zdarzeń, jakie poprzedziły awarie urządzenia. Komunikacja ze sterownikiem Allen-Bradley SLC-500 firmy Rockwell Automation.

 • Wystawa
  • 2013-02-18

  Zapraszamy wszystkich na wystawę pt. "Sto lat malarstwa w Gdańsku 1850-1950", której jesteśmy sponsorem. Wystawa mieć będzie miejsce w Muzeum Sopotu w dniach 22 lutego - 14 kwietnia 2013. Szczegóły na stronie www.muzeumsopotu.pl

 • COPA-DATA Partner
  • 2013-01-03

  Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy autoryzowanym Partnerem firmy Copa-Data GmbH - producenta systemu wizualizacji ZENON. Przystąpiliśmy do programu COMMUNITY PARTNER PROGRAM organizowanego przez Copa-Data. Da nam to możliwość oferowania Klientom najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie HMI/SCADA oraz optymalnego wykorzystania potencjału i możliwości systemu ZENON.

 • Na bazie sterownika BECKHOFF i SCADA iFIX wykonaliśmy system sterowania i automatyki przemysłowej na potrzeby mobilnego laboratorium diagnostyki i technologii środowiska, Aplikacja steruje urządzeniami wykonawczymi oraz wizualizuje i archiwizuje pomiary i przebiegi testów z ich eksportem do zewnętrznych baz danych.

 • Uruchomiliśmy system wizyjny kontrolujący linię pilotującą na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi dla jednej z hut. Śledzi on położenie spawu i steruje obrotem rury w celu prawidłowego zapozycjonowania spawu dla układu ciagłej kontroli jakości spawu. System zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu systemu wizyjnego SICK.

 • Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy stację uzdatniania wody obsługującą zespół pomp głębinowych i filtrów oraz realizującą funkcję utrzymania poziomu ciśnienia w rurociągu przy optymalnym doborze pomp w zależności od wartości rozbioru wody. System oparty na sterowniku S7 Siemens wyposażony został w moduł GSM, który realizuje powiadamianie administratora obiektu o statusach pracy stacji oraz umożliwia wpływ na tryby pracy za pomocą komend SMS.

 • W oparciu o oprogramowanie zenOn uruchomiliśmy system akwizycji, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych produkcyjnych dla firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. System obejmuje wszystkie linie produkcyjne i urządzenia znajdujące się w zakładzie (łącznie 31 linii z różnymi sterownikami i protokołami komunikacji).
  Dane z poszczególnych linii są archiwizowane i analizowane m.in. za pomocą modułów Industrial Performance Analyser, Industrial Maintenance Manager i następnie udostępniane na 63" monitorze na hali produkcyjnej oraz za pomocą funkcji WEB SERVER dla użytkowników sieciowych korzytających z dowolnych przeglądarek sieciowych.
  System zarządza również magazynem części zamiennych i koordynuje działania utrzymania ruchu.

 • W związku z zainteresowaniem indywidualnych użytkowników, związanych z wykorzystaniem paliw odnawialnych na potrzeby własne, prowadzimy prace nad sterownikiem mikroprocesorowym dedykowanym dla palnika peletowego oraz pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, Sterownik umożliwi optymalne spalanie peletu w trybie w pełni automatycznym.

 • Z przyjemnością informujemy, że firma Copa-Data, która reprezentujemy w Polsce, otrzymała prestiżową nagrodę przyznawaną przez Frost&Sullivan w uznaniu inowacyjności systemu wizualizacji zenOn

 • Firma nasza realizuje system monitorowania i wizualizacji dla koncernu z branży poligraficznej przy wykorzystaniu systemu zenOn firmy Copa-Data. Inwestycja obejmuje 4 zakłady znajdujące się w różnych miastach

 • Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem na terenie Polski austriackiej firmy Copa-Data, znanego producenta oprogramowania wizualizacji procesów zenOn.