Aktualności

 • Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy system sterowania linii wykończeniowej dla pierwszej w Polsce linii LVL. System sterowania zrealizowany na sterowniku SIMATIC S7-300 i panelach operatorskich COMFORT. Linia wykończeniowa realizuje funkcję formatowania gotowych płyt LVL.

 • Realizujemy kolejną modernizację sterowania procesu zgrzewania dla urządzeń wykorzystywanych przy produkcji sprzętu górniczego.
  Modernizacja obejmuje wyeliminowanie istniejących sterowników: SIMATIC S5 oraz dedykowanego sterownika w wykonaniu analogowym. Proces sterowany będzie za pomocą sterownika SIMATIC S7 oraz komputera przemysłowego Beckhoff. Parametry i dane produkcyjne będą wizualizowane i archiwizowane w systemie ZENON Copa-Data.
  Regulacja mocy dla procesów rewersowania, wyiskrzania i spęczania realizowana będzie za pomocą regulatora Thyro-A produkcji AEG.

 • W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL zrealizowaliśmy system sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL.
  Odpowiada on za proces namaczanie kłód drzewa w basenach Logponds, obejmujący ich transport w basenach, przez wynikającą z technologii czas, przy utrzymaniu odpowiedniej temperatury wody. Dodatkow sterujemy systemem gospodarki wodą obiegową, ogrzewaniem wody oraz odzyskiem ciepła z Skruberze.
  System opraty jest na sterowniku SIMATIC S7-300 wraz ze stacjami rozproszonych wejść/wyjść ET200S, a także system SCADA WINCC. Silniki pracujące ze zmienną prędkością, zasilane poprzez przemienniki częstotliwości LS IS7.
  System ten wymienia dane z innymi częściami linii produkcji płyt LVL za pomocą gateway'ów sieci PROFIBUS i PROFINET.

 • Dla pierwszej w Polsce linii produkcji LVL wykonujemy systemu automatyki przygotowania surowca. Obejmuje on obiegi wodne, system przygotowania i grzania wody z odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej oraz wielostrefową regulację temperatury w komoirach basenu kondycjonującego LogPonds. Przygotowany surowiec trafia na linię produkcji formiru.

 • Opracowaliśmy koncepcję, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system sterowania dla
  zwijarki papy dla naszego wieloletniego Klienta. Wyeliminowane został pracujące
  dotychczas napędy hydrauliczne. Zastąpiliśmy je napędami elektrycznymi pracującymi w trybach wspóbieżności i regulacji momentu na wale. Oprogramowanie procesu zwijania zostało zaimplementowane w sterowniku SIMATIC. Układ realizuje zwijanie papy w rolki o określonej długości, przy zachowaniu zadanej charakterystyki zwijania.

 • Kolejny raz zrealizowaliśmy z powodzeniem modernizację w branży odlewu żeliwa. Modernizacja
  obejmowała sterowanie systemu chłodzenia trzech pieców wytopu żeliwa, złożonego z
  wymuszonych obiegów pierwotnych i wtórnych czynników chłodzących, wymienników ciepła,
  zbiorników i chłodni. W ramach zadania zastąpione zostały dwa przestarzałe sterownik FESTO FPC-405 oraz panel operatorski starej generacji. Zmodernizowany system sterowania wykorzystuje sterownik S7-314 z procesorem komunikacyjnym oraz panel operatorski TP1200 Comfort 12?. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć internet.

 • Realizujemy modernizację sterowania procesu zgrzewania dla urządzeń wykorzystywanych przy produkcji sprzętu górniczego.
  Modernizacja obejmuje wyeliminowanie istniejących sterowników: SIMATIC S5 oraz dedykowanego sterownika w wykonaniu analogowym. Proces sterowany będzie za pomocą sterownika SIMATIC S7 oraz komputera przemysłowego Beckhoff. Parametry i dane produkcyjne będą wizualizowane i archiwizowane w systemie ZENON Copa-Data.
  Regulacja mocy dla procesów rewersowania, wyiskrzania i spęczania realizowana będzie za pomocą regulatora Thyro-A produkcji AEG.

 • Po raz kolejny zrealizowaliśmy z powodzeniem modernizację w branży odlewu żeliwa. Modernizacja ta obejmowała dwie linie naważania dla pieców wytopu żeliwa oraz sterowanie dmuchawami i zasuwami. W ramach zadanie zastąpiony został przestarzały sterownik FESTO FST405, komputer oraz panele operatorskiego starej generacji. Zmodernizaowany system sterowania wykorzystuje sterownik S7-314C-2PN/DP oraz panel TP900 Comfort 9? i KP300 Basic 4?. System współpracuje z dotychczasowym modułem wagowym realizując zadane receptury dla naważania dodatków wsadu do pieców wytopu żeliwa. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć internet.

 • Dla odlewni żeliwa wykonaliśmy modernizację sterowania linii przygotowania masy odlewniczej. Polegała ona na wyeliminowaniu starego sterownika S5-135U, rozszerzonej stacji I/O (z rodziny S5) pracującej na sieci PROFIBUS oraz panela operatorskiego starej generacji. Nowy system sterowania wykonany został w oparciu o sterownik S7-313C-2DP, stację I/O ET200S i panel KP900 Comfort 9?. System współpracuje z nowymi modułami wagowymi realizując zadane receptury dla mieszarki masy. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć internet.

 • Wykonaliśmy modernizację układu sterowania maszyny pakującej w wyniku której realizowana jest powtarzalna pozycja nadruku na folii. Dotychczasowe rozwiązanie podawania folii przed wprowadzeniem produktu do pieca obkurczającego nie zapewniało prawidłowego i powtarzalnego pozycjonowania nadruku. W wyniku zastosowania sterowaniaprzesuwem folii z jej pozycjonowaniem problem został wyeliminowany.

 • Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania frezarki bramowej FRP 12 dla jednego z producentów silników okrętowych. System zrealizowaliśmy w oparciu o sterownik S7-300 wyposażony w specjalizowane karty pozycjonujące oraz karty enkoderowe. Łoże i cztery suporty wyposażyliśmy w liniały optyczne a pinole w enkodery absolutne, co umożliwiło pozycjonowanie ich z dokładnością do 0,01mm. Napędy zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu silników asynchronicznych z enkoderami i przekształtników ACS-800 firmy ABB. Interface dla użytkownika zrealizowaliśmy na bazie panel Windows Ce i systemu wizualizacji zenOn.

 • Przystąpiliśmy do projektowania systemu sterowania pompowni wody technologicznej dla wydziału prasowni w hucie. System ma realizować sterowanie zespołem 12 pomp i zaworów w celu zapewnienia ilości wody wynikającej ze zmiennych procesów technologicznych wydziału prasowni, przy zachowaniu ich pracy rotacyjnej w celu równomiernego ich zużywania. System oparto o sterownik S7 Siemens i panel operatorski MP270.

 • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system sterowania linii produkcji papy izolacyjnej bazujący na sterowniku S7 Siemens oraz napędach prądu stałego DCS800 ABB ze sprzężeniami enkoderowymi. System realizuje współbieżności kątowe z korektą wprowadzaną z układów pomiarowych oraz pracę w trybie Master-Follower z podziałem obciążeń dla poszczególnych napędów, zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla różnych produktów. Parametryzacja przeprowadzana jest za pomocą obiektowych paneli operatorskich.

 • Firma nasza realizuje kompleksowe zadanie polegające na opracowaniu i wdrożeniu urządzeń zdawczych i odbiorczych na potrzeby przewijania rur termokurczliwych w celu usieciowania ich przy użyciu akceleratora. Przygotowujemy nowoczesny system sterowania oparty na sterownikach Siemens S7 oraz dotykowych panelach operatorskich.

 • Przystępujemy do realizacji systemu sterowania produkcją welonu szklanego, opartego o sterowniki PREMIUM Schneider-Electric oraz napędy serwo Lenze. W ramach systemu sterowane będą zespoły napędów współbieżnych oraz nawijarka dwuwrzecionowa z funkcją automatycznej zmiany wrzecion bez zatrzymywania produkcji.

 • Właśnie zakończyliśmy realizację, której tematem było zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania linii napylania żarówek.
  Linia o niewielkich rozmiarach (ok. 35m2) ze względu na bardzo dużą ilość urządzeń wyposażona została aż w 7 stacji decentralnych I/O i 4 wyspy zaworowe rozmieszczone na obiekcie, całość połączona siecią Profibus DP.
  Dodatkowym wymaganiem była możliwość szybkiego podziału linii na elementy i części w celu transportowania. Zastosowaliśmy złącza przemysłowe dla wszystkich torów prądowych, napięć sterujących, sieci Profibus.