Aktualności

 • Zakończyliśmy realizację systemu automatyki i sterowania spalania biomasy w palnikach pyłowych zamontowanych w kotłach rusztowych. System realizuje w trybie automatycznym wszystkie fukcje związane z odbiorem, magazynowaniem i transportem biomasy oraz jej spalaniem w 4 palnikach pyłowych zamontowanych w dwóch kotłach rusztowych.

 • Przystępujemy do realizacji systemu automatyki przemysłowej dla kolejnej fabryki peletu, tym razem zlokalizowanej na Ukrainie. Jako surowiec do produkcji wykorzystana zostanie słoma. System sterowania zrealizowany zostanie w oparciu o opracowane przez nas i sprawdzone na wielu obiektach algorytmy.

 • Miło nam poinformować, że po raz kolejny zadowolony z dotychczasowej współpracy Klient docenił nasze doświadczenie i jakość oferowanych usług. Przystępujemy do realizacji kolejnej dużej inwestycji w zakresie produkcji peletu. System który zaprojektowaliśmy posiada nominalną wydajność produkcyjną ok. 10 ton/godz. Całość stanowią dwa bliźniacze ciągi w pełni zautomatyzowane, sterowane za pomocą sterownika SIMATIC S7. Na potrzeby operatorów przewidziano dwa stanowiska SCADA i lokalne obiektowe panele operatorski 10" Touch Screen

 • Wykonaliśmy "pod klucz" kolejny system sterowania linią produkcji peletu produkowanego ze słomy w centralnej Polsce. Całość procesu: przyjęcie surowca, suszenie, rozdrabnianie, granulowanie, chłodzenie i transport gotowego produktu realizuje system sterowania wykonany przez ANIRO Engineering. W ramach zadania zaprojektowaliśmy system sterowania oraz rozdzielnice elektryczne, wykonaliśmy wszystkie szafy sterownicze i napędowe oraz całość prac łączeniowych na obiekcie. Proces kontrolowany jest przez sterownik SIMATIC oraz system wizualizacji zenon,

 • Podpisaliśmy umowę na kompleksową realizację systemu sterowania dużą fabryką peletu zlokalizowaną w południowo-wschodniej Polsce. W zakresie zadania odpowiadamy za: projekt elektryczny zasilania i automatyki, wykonanie szaf sterowniczych, dostawę kabli elektrycznych, dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonanie całości prac kablowych na obiekcie, oprogramowanie systemu sterowania i wizualizacji oraz uruchomienie produkcji. Planowane rozpoczęcie produkcji to I kwartał 2012 r.

 • Przystępujemy do realizacji systemu sterowania palnikami pyłowymi w kotłach energetycznych elektrociepłowni zlokalizowanej w południowej Polsce. System oparty zostanie o sterownik SIMATIC S7 współpracujący z obiektowymi stacjami ET200 oraz panele opertorskie Touch Screen.

 • Na zlecenie niemieckiej firmy Amandus Kahl przystąpiliśmy do wykonania kompleksowego montażu elektrycznego linii do produkcji peletu ze słomy w rejonie północnej Polski.

 • Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny zostaliśmy wybrani do realizacji systemu automatyki dla linii peletu przez Klienta który docenił nasze badzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Przystępujemy do projektowania, montażu i uruchomienia systemu sterowania dla linii produkcji peletu ze słomy, zlokalizowanej tym razem w centralnej Polsce w okolicach Warszawy. Jesienią bieżącego roku zaplanowano start produkcji.

 • Jesteśmy postrzegani na rynku producentów instalacji dla paliw odnawialnych jako firma posiadające duże doświadczenie w realizacji systemów sterowania dla linii produkujących pelet ze słomy . Otrzymujemy kolejne zapytania od nowych Klientów oraz Klientów, którzy zadowoleni z dotychczasowej współpracy zlecają nam kolejne zadania w tej dziedzinie. Przystępujemy do modenizacji linii produkcji mającej na celu zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń i rozwiązań technicznych.

 • Przystąpiliśmy do komplesowej realizacji projektu związanego z nową fabryką peletu w Polsce południowej w zakresie energetyki i automatyki. Pelet produkowany będzie ze słomy. Cała linia złożona będzie z dwóch bliźniaczych ciągów o łącznej rocznej wydajności 100.000 ton. System sterowania zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki z rodziny SIMATIC S7 i systemy SCADA Copa-Data zenon. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień 2010 r.

 • Wykonaliśmy koncepcję sterowania, projekt, oprogramowanie oraz uruchomiliśmy prototypową instalację produkcji peletu ze słomy. Instalacja jest unikalna ze względu na brak linii suszenia oraz wykorzystanie opatentowanej metody chemizacji w celu związania wilgoci w surowcu i umożliwienia prowadzenia procesu peletowania. System oparty został na sterownikach Siemens SIMTIC S7 oraz wizualizacji procesu Copa-Data zenon.

 • Przystąpiliśmy do realizacji rozbudowy istniejącej linii peletującej dostarczonej przez firmę Sprout-Matador o dodatkową prasę peletującą. W ramach zadania wykonujemy projekt elektryczny szafy sterowniczej, dostarczamy i oprogramowujemy sterownik Allen Bradley oraz system wizualizacji bazujący na oprogramowaniu zenOn.

 • Przystępujemy do prac projektowych systemu sterowania dla linii peletu dla producenta deski podłogowej BARLINEK S.A. Łączna moc sterowanych urządzeń wynosi 1860kW, system zmontowany zostanie w postaci szaf sterowniczych o łącznej długości 14.4m. Dla nadzorowania procesu produkcyjnego operatorzy wyposażeni zostaną w dwa komputery, każdy z dwoma monitorami LCD. Stacje operatorskie wykonane zostana na bazie oprogramowani zenOn.

 • Realizujemy projekt i wykonanie sterowania kolejnej fabryki peletu w Polsce.
  Obiekt, zbudowany przed 5 latami nigdy nie został w pełni uruchomiony. W obecnej chwili brak jakiejkolwiek dokumentacji elektrycznej, a istniejące szafy sterownicze nie nadają się do eksploatacji ze względu na ich wykonanie, niekompletność i niezgodność z przepisami bezpieczeństwa i dyrektywami.
  Dzięki dobrej znajomości technologii produkcji peletu wykonaliśmy dokumentację sterowania odpowiadającą konfiguracji urządzeń i instalacji w fabryce oraz wykonaliśmy nowe szafy sterownicze. Planowany rozruch produkcyjny przeprowadzony będzie w listopadzie.

 • Kolejna linia produkcji peletu zostanie wkrótce uruchomiona w okolicach Białegostoku
  System automatyki oparty został na sterowniku S7-300 w strukturze decentralnych wejść/wyjść i urządzeń obiektowych na bazie sieci Profibus DP. Wizualizacja procesu produkcji, parametrowanie, sterowanie, monitorowanie, zarządzanie alarmami zrealizowane zopstało w oparciu o oprogramowanie CITECT.

 • Pellet to odnawialne paliwo o wysokiej wartości opałowej uzyskiwane z biomasy oraz odpadów produkcyjnych przemysłu drzewnego i innych.
  Firma Aniro Enginnering zaprojektowała i wykonała system sterowania pierwszej linii produkcji pelletu w Odessie.