Aktualności

  • W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL wykonaliśmy migrację oprogramowania z CPU OMRON na CPU SIEMENS dla linii obróbczej płyt LVL. Oprogramowanie po migracji zostało w dużym stopniu zmodyfikowane w celu zpenienia większej wydajności linii i jej bezawaryjnej pracy.
    Zastosowaliśmy liniały magnetyczne by zapewnić optymalne sterowanie operacjami linii oraz optymalne zadawanie prędkości dla poszczególnych operacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa mechanicznego maszyny.
    Zadanie wykonaliśmy w oparciu o sterownik SIMATIC S7-300 ze stacjami ET200 oraz system wizualizacji na panelach HMI. Silniki o regulowanych obrotach sterowane są za pomocą przemienników częstotliwości produkcji LS. Bezpieczne wyłączenia urządzeń zrealizowane jest za pomocą przekaźnika bezpieczeństwem Flexisoft Sick (w przyszłości rozbudowa o system bezpieczeństwa tj bramki, rygle, bariery).
    W celu komunikacji z panelami operatorskimi, stacjami ET200 i przekształtnikami częstotliwości zastosowaliśmy sieć Profinet.
    Dla systemu zapewnimy serwis zdalny poprzez sieć Internet.

  • Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy otwarty system telemetrii przepompowni wód deszczowych na terenie Trójmiasta. Stacje wyposażone są w modemy GSM z oprogramowaniem realizującym samodzielny odczyt i buforowanie parametrów z urządzeń pomiarowych. W zaprogramowanych odstępach czasowych modemy przesyłają dane pomiarowe do centralnego systemu akwizycji danych. W przypadku problemów komunikacyjnych modemy gromadzą kolejne dane i podejmują próby połączenia aż do skutku . Dodatkowo w modemach prowadzana jest wstępna analiza danych w celu zidentyfikowania zagrożeń powodziowych. W takich przypadkach modemy przesyłają alerty bezzwłocznie. Zebrane dane są wizualizowane, archiwizowane, analizowane w centralnym systemie akwizycji danych.