Aktualności

  • Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania zwijarki sprężyn GOGAN. Przestarzały dedykowany sterowanik modułowy został zastąpiony sterowaniem wieloosiowym opartym na sterowniku technologicznym SIMATIC. Napędy mechanizmów zwijarki realizowane są przez siłowniki hydrauliczne oraz osie elektryczne regulowane ze sprzężeniami zwrotnymi z liniałów i enkoderów. Dla obrotu bębna, posuwu i wysokości wózka zastosowano funkcje pozycjonowania i przekładni elektronicznych o parametrach zmienianych dynamicznie w czasie procesu produkcyjnego. Parametry procesu są wprowadzane i zapisywane w postaci receptur produkcyjnych.

    Zwijarka umożliwia zwijanie sprężyn o średnicy wewnatrznej do 280 mm z prętów o średnicy do 50mm.