Aktualności

 • Realizujemy kolejną modernizację sterowania procesu zgrzewania dla urządzeń wykorzystywanych przy produkcji sprzętu górniczego.
  Modernizacja obejmuje wyeliminowanie istniejących sterowników: SIMATIC S5 oraz dedykowanego sterownika w wykonaniu analogowym. Proces sterowany będzie za pomocą sterownika SIMATIC S7 oraz komputera przemysłowego Beckhoff. Parametry i dane produkcyjne będą wizualizowane i archiwizowane w systemie ZENON Copa-Data.
  Regulacja mocy dla procesów rewersowania, wyiskrzania i spęczania realizowana będzie za pomocą regulatora Thyro-A produkcji AEG.

 • W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL zrealizowaliśmy system sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL.
  Odpowiada on za proces namaczanie kłód drzewa w basenach Logponds, obejmujący ich transport w basenach, przez wynikającą z technologii czas, przy utrzymaniu odpowiedniej temperatury wody. Dodatkow sterujemy systemem gospodarki wodą obiegową, ogrzewaniem wody oraz odzyskiem ciepła z Skruberze.
  System opraty jest na sterowniku SIMATIC S7-300 wraz ze stacjami rozproszonych wejść/wyjść ET200S, a także system SCADA WINCC. Silniki pracujące ze zmienną prędkością, zasilane poprzez przemienniki częstotliwości LS IS7.
  System ten wymienia dane z innymi częściami linii produkcji płyt LVL za pomocą gateway'ów sieci PROFIBUS i PROFINET.