Aktualności

  • Opracowaliśmy koncepcję, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system sterowania dla
    zwijarki papy dla naszego wieloletniego Klienta. Wyeliminowane został pracujące
    dotychczas napędy hydrauliczne. Zastąpiliśmy je napędami elektrycznymi pracującymi w trybach wspóbieżności i regulacji momentu na wale. Oprogramowanie procesu zwijania zostało zaimplementowane w sterowniku SIMATIC. Układ realizuje zwijanie papy w rolki o określonej długości, przy zachowaniu zadanej charakterystyki zwijania.