Aktualności

  • Zakończyliśmy realizację systemu automatyki i sterowania spalania biomasy w palnikach pyłowych zamontowanych w kotłach rusztowych. System realizuje w trybie automatycznym wszystkie fukcje związane z odbiorem, magazynowaniem i transportem biomasy oraz jej spalaniem w 4 palnikach pyłowych zamontowanych w dwóch kotłach rusztowych.

  • Zakończyliśmy realizację systemów napędowych dwóch krajarek papierniczych. Dotychczasowe napędy PAD zastąpione zostały nowoczesnymi przekształtnikami DCS800, wyposażonymi w karty enkoderowe oraz komunikację w sieci PROFIBUS DP i światłowodową. Nadrzędny sterownik SIMATIC realizuje w czasie rzeczywistym całość algorytmów związanych z procesem odwijania oraz współbieżności napędów krajarki i parametruje na bieżąco regulatory w przekształtnikach. System wyposażony został w panel operatorski dla obsługi oraz stację inżynierską dla działu utrzymania ruchu.

  • Na bazie sterownika BECKHOFF i SCADA iFIX wykonaliśmy system sterowania i automatyki przemysłowej na potrzeby mobilnego laboratorium diagnostyki i technologii środowiska, Aplikacja steruje urządzeniami wykonawczymi oraz wizualizuje i archiwizuje pomiary i przebiegi testów z ich eksportem do zewnętrznych baz danych.

  • Przystępujemy do realizacji systemu automatyki przemysłowej dla kolejnej fabryki peletu, tym razem zlokalizowanej na Ukrainie. Jako surowiec do produkcji wykorzystana zostanie słoma. System sterowania zrealizowany zostanie w oparciu o opracowane przez nas i sprawdzone na wielu obiektach algorytmy.

  • Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej dla maszyn papierniczych przystępujemy do kompleksowej realizacji systemu sterowania napędami pras mokrych dla fabryki zlokalizowanej w Rosji. Napęd pras zrealizowany zostanie w oparciu o silniki asynchroniczne oraz układy napędowe produkcji LS. Całość sterowana będzie za pomocą sterownika SIMATIC, parametrowanie obiektu umożliwiać będą lokalne panele operatorskie.