Aktualności

  • Wykonaliśmy kolejną migrację systemu sterowania wykonanego na bazie sterownika SIMATIC S5 do systemu SIMATIC S7. Wyeliminowany został system zrealizowany za przy wykorzystaniu sterownika z rodziny S5-135 współpracującego z zewnętrznym monitorem i klawiaturą poprzez dedykowane karty. Całość zastąpiona został poprzez sterownik z rodziny S7-300 oraz nadrzędny system wizualizacji ZENON. Jednocześnie funkcje realizowane dotychczas przez zewnętrzne regulatory SIPART zostały przejęte przez sterownik PLC tworząc wspólne środowisko dla obsługi całego procesu. Operacja wykonana został podczas weekendowej przerwy produkcyjnej, po jej wykonaniu linia bez konieczności dalszych działałń rozpoczęła pracę z pełną wydajnością.

  • Przystąpiliśmy do realizacji systemu sterowania regału wielopoziomowego do składowania blach. Regał realizować będzie sekwencyjny ruch łap podawczych między stanowiskiem załadunku/rozładunku oraz poszczególnymi pietrami oraz załadunek i wyładunek blach z pięter składowania. Całość zrealizowana zostanie w oparciu o napędy na bazie przemienników częstotliwości oraz enkodery absolutne linkowe jako urządzenia pomiarowe. Algorytm pozycjonowania zostania zaimlementowany w sterowniku PLC. Funkcje parametrowania i diagnostyki realizowne będą przy pomocy panel operatorskiego.

  • Realizujemy system sterowania 12 opuszczanymi drzwiami suszarni zgodnie z wytycznymi nowych przepisów bezpieczeństwa na maszynach. W zakresie rozwiązań z techniki bezpieczeństwa stosujemy oprócz standardowego obwodu wyłączenia bezpieczeństwa dla każdych drzwi indywidualne listwy bezpieczeństwa z dedykowanymi przekaźnikami bezpieczeństwa. Całość stanowi element działań Inwestora zmierzający do poprawy bezpieczeństwa obsługi oraz uzyskaniu zgodności z aktualnymi normami i przepisami.

  • Wykonaliśmy modernizację sterowania prasy kuziennej o nacisku 32MN. Wyeliminowany został stary system sterowania oparty na sterowniku SIMATIC S5 i komputerzez DOS. Aktualnie prasą steruje SIMATIC S7 z funckją zdalnego serwisu poprzez internet. Inteface uzytkownika zapewnia komputer PC z systemem wizualizacji Copa-Dta zenon.

  • Przystąpiliśmy do komplesowej realizacji projektu związanego z nową fabryką peletu w Polsce południowej w zakresie energetyki i automatyki. Pelet produkowany będzie ze słomy. Cała linia złożona będzie z dwóch bliźniaczych ciągów o łącznej rocznej wydajności 100.000 ton. System sterowania zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki z rodziny SIMATIC S7 i systemy SCADA Copa-Data zenon. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień 2010 r.