Aktualności

 • Uruchomiliśmy system wizyjny kontrolujący linię pilotującą na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi dla jednej z hut. Śledzi on położenie spawu i steruje obrotem rury w celu prawidłowego zapozycjonowania spawu dla układu ciagłej kontroli jakości spawu. System zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu systemu wizyjnego SICK.

 • Przystępujemy do realizacji systemu transportu palet w procesie sieciowania tworzyw sztucznych. System realizować będzie koordynację ruchu palet z produktami podlegającymi procesowi sieciowania w akceleratorze.
  Rozwiązanie zrealizowane zostanie w oparciu o sterownik Siemens S7, lokalne panele obiektowe Windows CE oraz nadrzędny system wizualizacji, archiwizacji danych i obsługi receptur, realizowany na bazie oprogramowania zenOn.
  Ze względu na trudne warunki pracy urządzeń zamontowanych w komorze akceleratora, związane z obecnością promieniowania, ozonu i kwasu azotowego w atmosferze, do realizacji systemu zastosowane zostaną czujniki wykonane ze stali szlachetnej, silniki i urządzenia wykonawcze w specjalnych wykonaniach oraz specjalizowane systemu ochrony kabli elektrycznych.

 • Przystąpiliśmy do realizacji rozbudowy istniejącej linii peletującej dostarczonej przez firmę Sprout-Matador o dodatkową prasę peletującą. W ramach zadania wykonujemy projekt elektryczny szafy sterowniczej, dostarczamy i oprogramowujemy sterownik Allen Bradley oraz system wizualizacji bazujący na oprogramowaniu zenOn.

 • Przystąpiliśmy do projektowania systemu sterowania pompowni wody technologicznej dla wydziału prasowni w hucie. System ma realizować sterowanie zespołem 12 pomp i zaworów w celu zapewnienia ilości wody wynikającej ze zmiennych procesów technologicznych wydziału prasowni, przy zachowaniu ich pracy rotacyjnej w celu równomiernego ich zużywania. System oparto o sterownik S7 Siemens i panel operatorski MP270.

 • Ze względu na ograniczoną dostępność podzespołów sterowników S5 Siemens zachodzi podyktowana względami serwisowymi i utrzymania ruchu konieczność wymiany systemów sterowania opartych na tych sterownikach na nowe, bazujące na sterownikach rodziny S7. Nasza firma realizuje dla jednej z hut zadanie, którego celem jest kompleksowa wymiana starego systemu sterowania opartego na nieprodukowanych sterownikach i panelach Siemens oraz stacjach Interbus. W ramach zadania dostarczamy i montujemy nowe sterowniki S7-300 oraz panele MP270, stację operatorską bazująca na oprogramowaniu zenOn i nowe stacje Interbus oraz wykonujemy oprogramowane całości systemu sterowania. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć ethernet.

 • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system sterowania linii produkcji papy izolacyjnej bazujący na sterowniku S7 Siemens oraz napędach prądu stałego DCS800 ABB ze sprzężeniami enkoderowymi. System realizuje współbieżności kątowe z korektą wprowadzaną z układów pomiarowych oraz pracę w trybie Master-Follower z podziałem obciążeń dla poszczególnych napędów, zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla różnych produktów. Parametryzacja przeprowadzana jest za pomocą obiektowych paneli operatorskich.

 • Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy stację uzdatniania wody obsługującą zespół pomp głębinowych i filtrów oraz realizującą funkcję utrzymania poziomu ciśnienia w rurociągu przy optymalnym doborze pomp w zależności od wartości rozbioru wody. System oparty na sterowniku S7 Siemens wyposażony został w moduł GSM, który realizuje powiadamianie administratora obiektu o statusach pracy stacji oraz umożliwia wpływ na tryby pracy za pomocą komend SMS.

 • W oparciu o oprogramowanie zenOn uruchomiliśmy system akwizycji, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych produkcyjnych dla firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. System obejmuje wszystkie linie produkcyjne i urządzenia znajdujące się w zakładzie (łącznie 31 linii z różnymi sterownikami i protokołami komunikacji).
  Dane z poszczególnych linii są archiwizowane i analizowane m.in. za pomocą modułów Industrial Performance Analyser, Industrial Maintenance Manager i następnie udostępniane na 63" monitorze na hali produkcyjnej oraz za pomocą funkcji WEB SERVER dla użytkowników sieciowych korzytających z dowolnych przeglądarek sieciowych.
  System zarządza również magazynem części zamiennych i koordynuje działania utrzymania ruchu.

 • W związku z zainteresowaniem indywidualnych użytkowników, związanych z wykorzystaniem paliw odnawialnych na potrzeby własne, prowadzimy prace nad sterownikiem mikroprocesorowym dedykowanym dla palnika peletowego oraz pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, Sterownik umożliwi optymalne spalanie peletu w trybie w pełni automatycznym.

 • Przystąpiliśmy do modernizacji maszyny papierniczej w ramach której zastępujemy stare przekształtniki ASEA Tyrak najnowszymi napędami prądu stałego firmy ABB: ACS800. Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie tych urządzeń. W ramach modernizacji realizujemy również sterowanie procesem w oparciu o sterownik S7-300 Siemens i system wizualizacji zenOn.